Babina Greda
u srcu

ZAŽELI! Program zapošljavanja žena – faza III

Lenta

Babina Greda u ❤

Zaposlene žene
15

Broj zaposlenih žena

90

Krajnjih korisnika

741.500 kn

Vrijednost projekta

O projektu

Babina greda u srcu – ZAŽELI! Program zapošljavanja žena – faza III

Kratki opis projekta (operacije)

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina

Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u
teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Specifični cilj je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije

zaželi

ZAŽELI III

Promo materijali

NOVOSTI

ZAŽELI ❤ Općina Babina Greda