Kontaktirajte nas

+385 32 855 944

Ponedjeljak - Petak od 7:00 do 15:00

Babina Greda, 32 276

Kralja Tomislava 2

opcinababinagreda@gmail.com

Pošaljite nam poruku

Potražite nas
Općina Babina Greda

OIB: 45800936748
IBAN: HR08 2340 0091 8003 0000 6
Adresa: Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda

Tel.: +385 (0)32 854 400