Zaželi

Podjela mjesečnih paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

U sklopu projekta „Babina Greda u srcu“ biti će podijeljeno 540 paketa kućanskih i osnovnih
higijenskih potrepština kroz mjesečnu podjelu 90 paketa krajnjim korisnicima , u periodu od 01.
veljače 2023. do 31. srpnja 2023.

U sklopu projekta „Babina Greda u srcu“ biti će podijeljeno 540 paketa kućanskih i osnovnih
higijenskih potrepština kroz mjesečnu podjelu 90 paketa krajnjim korisnicima , u periodu od 01.
veljače 2023. do 31. srpnja 2023.