Impressum

www.zazeli.babinagreda.hr– Web stranica Projekta “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada”

Općina Babina Greda
OIB: 87224068173
MB: 01188232
Adresa: Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda

Tel.: +385 (0)32 854 400

Izdavač: Općine Babina Greda

Email: opcinababinagreda@gmail.com
Web: zazeli.babinagreda.hr

Fotografije: Lokalna agencija Bosut

© 2020 Općina Babina Greda: Sva prava pridržana.
Design & development by SAMSON

Scroll to Top