Zaželi

Odluka o prijemu pružatelj/ica  usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom na projektu “Babina Greda u srcu -za bolji život”

Odluka o prijemu pružatelj/ica  usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom na projektu “Babina Greda u srcu- za bolji život”- ZAŽELI- PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, FAZA IV.

Potpisivanje ugovora sa odabranim kandidatima održat će se u vijećnici Općine Babina Greda, Kralja Tomislava 2, u četvrtak 27. lipnja sa početkom u 09:00 sati.

Sa poštovanjem,

Općinski načelnik
Josip Krnić

Previous Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: Babina Greda u srcu – za bolji život!
Babina Greda u srcu

Pratite nas:

Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda

Ponedjeljak – Petak od 7:00 do 15:00

Projekt

Projektom „Babina Greda u srcu – za bolji život!“ Općina Babina Greda zapošljava 20 osoba koje će u razdoblju od 36 mjeseci pružati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu za najmanje 120 osoba starije životne dobi (od 65 godina i više) i odraslim osobama s invaliditetom na području Općine.

Copyright © 2024 Babina Greda u ❤ Izradu internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Babina Greda