Zaželi

Javni poziv za krajnje korisnike projekta “Babina Greda u srcu – za bolji život”

Na temelju članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” broj 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 03/20, 04/21, 16/23 i 18/23), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984- 01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32) od 28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. — 2027. u sklopu Poziva „Zaželi — prevencija institucionalizacije”, za projekt Babina Greda u srcu — za bolji život! – faza IV., kodni broj:SF.3.4.11.01.0098, dana 24. svibnja 2024. godine, općinski načelnik je objavio


JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „BABINA GREDA U SRCU – ZA BOLJI ŽIVOT!” ZAŽELI — PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE – KODNI BROJ PROJEKTA: SF.3.4.11.01.0098


Na priloženoj pozivnici preuzmite dokumente:

  • Javni poziv za krajnje korisnike projekta “Babina Greda u srcu – za bolji život” – ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE Broj poziva: SF.3.4.11.01.0098
  • Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
  • Obrazac prijave
Babina Greda u srcu

Pratite nas:

Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda

Ponedjeljak – Petak od 7:00 do 15:00

Projekt

Projektom „Babina Greda u srcu – za bolji život!“ Općina Babina Greda zapošljava 20 osoba koje će u razdoblju od 36 mjeseci pružati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu za najmanje 120 osoba starije životne dobi (od 65 godina i više) i odraslim osobama s invaliditetom na području Općine.

Copyright © 2024 Babina Greda u ❤ Izradu internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Babina Greda