Kontaktirajte nas:

INFORMACIJE:

Općina Babina Greda
Adresa: Vladimira Nazora 3
32276 Babina Greda

IBAN: HR08 2340 0091 8003 0000 6
OIB: 45800936748
Telefon: 032 / 854 – 400
Telefax: 032 / 854 – 610
e-mail: opcinababinagreda@gmail.com