Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda
Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda
« 1 od 15 »

Dana 01. veljače 2018.g. primljene su u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“, slijedeće osobe:

1. Božica Ilišević, Mijata Stojanovića 164, Babina Greda
2. Marta Petričević, Mijata Stojanovića 71, Babina Greda
3. Ana Knežević, Bana Ivana Mažuranića 20, Babina Greda
4. Ana Ravnjak, Braće Radić 34, Babina Greda
5. Mirjana Marinclin, Kralja Tomislava 30, Babina Greda
6. Ružica Marić, Sajmište 18, Babina Greda
7. Ljubica Ilišević, Vladimira Nazora 10, Babina Greda
8. Marica Ilakovac, Mijata Stojanovića 204, Babina Greda
9. Jasna Babić, Mijata Stojanovića 68, Babina Greda
10. Vesna Tepeluk, Čevatovo 48, Babina Greda
11. Nada Knežević, Bana Josipa Jelačića 49, Babina Greda
12. Marija Lucić, Štitarska 16, Babina Greda
13. Terezija Petričević, Mijata Stojanovića 121 A, Babina Greda
14. Ana Jeremić, Josipa Jurja Strossmayera 4, Babina Greda
15. Ana Gregorović, Vladiira Nazora 179, Babina Greda

Navedene osobe će pružati potrebitu pomoć našim potrebitima. Pomoć će biti pružana u slučajevima: osobne higijene, odlazaka po lijekove, socijalna i društvena integracija i sl.

 

Kategorija: FOTONOVOSTI