NOVOSTI

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA BABINA GREDA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/18-30/2 URBROJ: 2212/02-02/18-01-1 U Babina Greda 11. siječnja 2018.g. Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o OPŠIRNIJE

By admin, ago